Vai ir kādi ierobežojumi, kas jāņem vērā, lai mazkapitāla sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) izmaksātu dividendes?

Ierobežojumi dividenžu izmaksai noteikti tikai Komerclikumā (KL). Nodokļu likumos komercdarbību ierobežojumi netiek regulēti. Līdz ar to, lai izmaksātu dividendes, jāņem vērā KL nosacījumi.

Lēmums par dividenžu izmaksu

KL 161.panta 11daļā teikts, ka dividendes nosaka ar dalībnieku sapulces lēmumu. Tātad, ja dalībnieka lēmuma nav, tad tās nav dividendes, bet cits ienākuma veids. Viena īpašnieka SIA sapulces nepastāv, jo nav ar ko pulcēties. Viena SIA īpašnieks pieņem vienpersonisku lēmumu.