Elektroniskie dokumenti pamazām kļūst par mūsu ikdienas neatņemamu sastāvdaļu. Līdz ar to rodas arvien vairāk jautājumu par elektronisko dokumentu noformēšanu, parakstīšanu, apriti un izmantošanu dažādos saimnieciskajos procesos. Esam apkopojuši lasītāju iesūtītos jautājumus un sniedzam atbildes uz tiem.

Kas ir uzskatāms par parakstīšanas datumu dokumentam, ja katra puse to ir parakstījusi ar drošu elektronisko parakstu citā datumā? Piemēram, ja pieņemšanas-nodošanas aktu viena puse paraksta mēnesi vēlāk. Vai darījums ir spēkā no brīža, kad to parakstījis pirmais parakstītājs?