Viens no izplatītākajiem ar komercdarbību saistītu izmaksu optimizācijas veidiem ir darbaspēka un ar to saistīto nodokļu samazināšana. Daudzi komersanti līdz ar to izvēlas noņemt atbildības slogu par savu darbinieku nodokļu maksājumiem no saviem pleciem, un pārnest to uz pašiem darbiniekiem. Šī raksta mērķis ir salīdzināt nodokļu slogu darbiniekiem un pašnodarbinātajiem jeb saimnieciskā darba veicējiem, kā arī atbildēt uz jautājumu – vai vienmēr izvēle starp darba līgumu un uzņēmuma līgumu ir likumīgs uzņēmējiem piemērojamā nodokļu sloga samazināšanas mehānisms, un kādas ir iespējas šo nodokļu slogu samazināt.