Šī raksta mērķis ir akcentēt svarīgākos juridiskos un nodokļu jautājumus, ar kuriem saskaras autoratlīdzību saņēmēji. Pirmkārt, šajā rakstā tiks atgādināts, par kādiem pakalpojumiem vai darbu var slēgt autoru līgumu jeb kas ir autora līguma priekšmets. Otrkārt, tiks analizēti divi iespējamie autora – nodokļu maksātāja statusi, to būtiskākās atšķirības attiecībā uz nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas pienākumu, atskaišu iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā (VID).