Autortiesību likumā norādīti 2 subjekti: autors un izpildītājs. Ja plānots noslēgt autoratlīdzības līgumu, kā nošķirt šos abus subjektus un kādas atšķirības būtu jāņem vērā un jāiekļauj līgumā? Kā mainās nodokļa piemērošana un piemērojamie attaisnotie izdevumi?