Lai gan par vieglo automašīnu izmantošanu uzņēmuma saimnieciskajā darbībā ir jau daudz runāts, tomēr nodokļu maksātājus joprojām māc šaubas par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (auto nodoklis) pareizu piemērošanu. Jo īpaši neskaidrs ir jautājums par darbiniekiem piederoša transporta līdzekļa izmantošanu uzņēmumu saimnieciskajā darbībā - vai šajā gadījumā ir jāmaksā auto nodoklis? Vai šo transporta līdzekļu degvielas izdevumiem ir jāpiemēro pievienotās vērtības nodokļa (PVN) proporcija? Vai ir jāraksta detalizētas maršruta lapas? Tāpēc šajā publikācijā atgādināsim par darbiniekiem piederoša auto transporta līdzekļa izmantošanu saimnieciskajā darbībā un izrietošajām nodokļu saistībām.