Ar valdes locekļiem ir pārtrauktas darba attiecības, un ir noslēgti amata līgumi. Vienlaicīgi valdes locekļi ir sabiedrības avansa norēķinu personas, un viena persona pilda arī kasiera pienākumus. Jautājumi: 1.Vai šajā gadījumā nav saskatāmas darba attiecības Darba likuma izpratnē? 2.Vai valdes locekļu amata līgumu no sabiedrības puses ir tiesīgs slēgt cits valdes loceklis, vai tam ir jābūt dalībniekam?