Ja autordarbi gada (vairāku gadu robežās) laikā ir regulāri, piemēram, video semināru vadīšana interneta vidē (mainās temati), ir nepieciešams autoratlīdzības līgums katram semināram atsevišķi vai pietiekt ar vienu līgumu uz nenoteiktu laiku? Vai pēc katra novadītā semināra ir nepieciešams pieņemšanas-nodošanas akts?