Ja autordarbi gada (vairāku gadu robežās) laikā ir regulāri, piemēram, video semināru vadīšana interneta vidē (mainās temati), ir nepieciešams autoratlīdzības līgums katram semināram atsevišķi vai pietiekt ar vienu līgumu uz nenoteiktu laiku? Vai pēc katra novadītā semināra ir nepieciešams pieņemšanas-nodošanas akts?


Atbild Raivis Leimanis:

Uzdotā jautājuma kontekstā vispirms būtu jāsaprot, kāda ir minēto autordarbu saimnieciskā daba – vai tā ir tikai video semināra vadīšana (kā pieaicinātam moderatoram), vai tā ietver arī semināra satura izstrādi. Autoratlīdzības līgums būtu piemērots tikai otrajā gadījumā, t.i., ja autors rada semināra saturu un pēc tam pats to prezentē (publisko). Savukārt pirmajā gadījumā būtu jāslēdz uzņēmuma līgums. Sīkāk par šo tēmu, lūdzu, skatīt A.Liakovičus publikāciju Kādi paziņojumi jāiesniedz VID par fizisku personu, kas nav darbinieks? (iFinanses.lv 11.12.2012.) un S.Liepiņas publikāciju Kā noformēt samaksu vieslektoriem (iFinanses.lv 08.10.2012.).

Pieņemot, ka minētajā gadījumā tiešām tiek veikti autordarbi, ieteiktu izmantot iVeidlapās pieejamo Autora līguma par pasūtītu darbu (par regulāra darba veikšanu) formu. Šādā gadījumā pietiks ar vienu noslēgtu līgumu, kas darbosies līgumā norādītu laiku (līgumā var arī norādīt, ka tas noslēgts uz nenoteiktu laiku). Piedāvāto līguma formu, protams, var modificēt atbilstoši Jūsu vajadzībām, piemēram, paredzot atlīdzības samaksu autoram nevis pēc ikmēneša atskaites, bet pēc katra semināra, par ko tiek noformēts pieņemšanas - nodošanas akts. Noteikti iesaku pieņemšanas - nodošanas aktu noformēt pēc katra semināra, jo tas apliecinās autordarba izpildi un nodošanu pasūtītājam un kalpos par pamatu autora atlīdzības samaksai. Akta paraugu varat ņemt no iVeidlapās pieejamās Autora līguma par pasūtītu darbu (par gabaldarba veikšanu) formas 1. pielikuma.