Kā vislabāk noformēt līgumu ar darbinieku (valdes loceklis) par auto izmantošanu, lai varētu segt visus uzturēšanas izdevumus, jo auto tiek izmantots uzņēmuma saimnieciskajā darbībā (SD)? Uzņēmums grib maksāt arī uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN). Kas šajā gadījumā būtu pareizāk: noformēt nomas līgumu, attiecīgi nosakot maksu un ieturot nodokli no izmaksas, kā arī reģistrējot uzņēmumu kā turētāju? Vai arī pietiek vienkārši ar vienošanos pie darba līguma par auto izmantošanu darba vajadzībām? Vai šajā gadījumā uzņēmumam jāreģistrējas kā transportlīdzekļa turētājam?