Grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu pakalpojumu, parasti saņem lielu daudzumu klienta grāmatvedības dokumentu. Kā rīkoties ar šiem dokumentiem, ja klients jau gadiem ir pazudis, nav sasniedzams vai varbūt pat tiek likvidēts? Kādi riski šādā situācijā ir pašam grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumam?

Klienta ilgstoša prombūtne un nesasniedzamība

Ja klients ilgstoši nav sasniedzams, pirmkārt, jānoskaidro, vai līgums neparedz noteiktu pakalpojuma sniedzēja rīcību. Ministru kabineta noteikumu Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" 69.1punkta 2.apakšpunktā noteikts, ka ārpakalpojumu grāmatvedis ir persona, kas sniedz klientam grāmatvedības pakalpojumus, pamatojoties uz rakstveida līgumu ar uzņēmumu. Tādēļ sākumā jānoskaidro, vai noslēgtajā līgumā ir iekļauti nosacījumi par grāmatvedības pakalpojumu sniedzēja rīcību ar saņemtajiem dokumentiem, ja klients nav sasniedzams un neizrāda interesi par saistībām, t.i., prettiesīgi novilcina saistību izpildi (neveic maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem vai nepilda citas saistības).

Vēlams arī noskaidrot, kādi vispārīgi nosacījumi ietverti līgumā par klienta grāmatvedības dokumentu kārtošanu, glabāšanu un nodošanu (piemēram, vai tiek nodotas dokumentu kopijas vai oriģināli, kāda ir to nodošanas kārtība utt.).