01.01.2014. Civillikumā (CL) stājās spēkā grozījumi, kuri paredz izmaiņas attiecībā uz līgumsoda piemērošanu maksājumu kavējumu gadījumos. Tāpat šajā kontekstā būtu lietderīgi analizēt arī mazāk zināmu (vai daudziem vispār nezināmu) direktīvu - Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/7/ES par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (turpmāk – Direktīva).