Ukrainas uzņēmums, reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, pārdod preci Latvijas uzņēmumam (PVN maksātājam) un izraksta tam rēķinu. Prece tiek piegādāta no Ukrainas Latvijas uzņēmuma klientam uzreiz uz Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti (neievedot Latvijā), rēķinu izraksta Latvijas uzņēmums. Kā reģistrēt šādu darījumu (gan iegādi no Ukrainas, gan piegādi ES dalībvalsts uzņēmumam)? Kurā brīdī pāriet preču īpašumtiesības uz precēm Latvijas uzņēmumam? Mana izpratne - kad Ukrainas uzņēmums izraksta rēķinu par piegādi. Bet Latvijas uzņēmums uzreiz izraksta rēķinu ES uzņēmumam!