Uzņēmums - kreditors nodod prasījumu citai personai, noslēdzot cesijas līgumu. Vai vecais kreditors pēc cesijas līguma noslēgšanas drīkst ar parādnieku vienoties par citiem līguma nosacījumiem, piemēram, mainīt procentu likmi? Un vai šādi grozījumi būs saistoši jaunajam kreditoram?