Šī gada jūlijā uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas noteikumi papildināti ar terminu – zemas pievienotās vērtības pakalpojumi. Tiem ir noteiktas atvieglotas transfertcenu analīzes un dokumentācijas prasības. Kas ir zemas pievienotās vērtības pakalpojumi? Kam un kādi atvieglojumi ir paredzēti?