14.06.2012. Saeima pieņēma grozījumus Komerclikumā (KL), kas stāsies spēkā 2012. gada 10. jūlijā. Grozījumi paredz noteikumus attiecībā uz darījumu slēgšanu ar saistītām personām. KL XI sadaļa ir papildināta ar jaunu 1.1 nodaļu "Ierobežojumi darījuma slēgšanai ar sabiedrības dibinātāju, dalībnieku, valdes vai padomes locekli un saistīto personu".