2012.gada 21.jūnijā Saeima 3. lasījumā pieņēma grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām" (likums par NN), kas citu starpā paredz īpašus noteikumus attiecībā uz darījuma cenas pamatošanu darījumos starp saistītiem uzņēmumiem. Šie noteikumi stāsies spēkā 2013.gada 1.janvārī.