Kam un par kādiem darījumiem pēc jaunās kārtības jāsagatavo transfertcenu dokumentācija? Kādiem uzņēmumiem transfertcenu dokumentācija būs jāiesniedz reizē ar gada pārskatu? Vai tā jāgatavo arī mikrouzņēmumam, kas pārdod pamatlīdzekli savam īpašniekam (saistītai personai)? Un no kura brīža šādi jādara?