Kas ir Berija koeficients un kā to var piemēro praksē transfertcenu darījumos? Skaidrojam arī, vai Latvijā šo koeficientu drīkst piemērot?

Raksta līdzutore: Aija Lasmane, SIA “Sorainen ZAB”, vadošā nodokļu speciāliste.

Berija koeficients (Berry Ratio) ir viens no peļņas līmeņa rādītājiem transfertcenu analīzē, ko 70.gados sāka lietot Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) un kas ieguva savu nosaukumu no tā izgudrotāja – ekonomista Čārlza Berija (Charles Berry). Apskatām praksē sagatavotos risinājumus tādiem transfertcenu darījumu modeļiem, kuros Latvijas komercsabiedrība darbojas starp diviem saistītiem ārvalstu uzņēmumiem, lai saņemtu pamatdarbībai nepieciešamās preces un nodotu tās tālāk, un kuros ir lietderīga Berija koeficienta izmantošana.

1994.gadā ASV iekļāva Berija koeficientu ASV Transfertcenu noteikšanas noteikumos. Vēlāk, 2010.gadā, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) to iekļāva savās Transfertcenu vadlīnijās, kur tas identificēts kā viens no peļņas līmeņa rādītājiem saskaņā ar darījumu tīrās peļņas metodi.