Sabiedrības “A” 50% kapitāla daļas pieder sabiedrībai “B”, kas ir mikrosabiedrība, kas divus gadus nav pārsniegusi kritērijus gada pārskata revidenta pārbaudei, un pārējie 50% – sabiedrībai “C”. Sabiedrības “A” valdē ir arī sabiedrību “B” un “C” īpašnieki, kuriem ir paraksta tiesības kopā ar pārējiem valdes locekļiem. Visi trīs uzņēmumi ir Latvijas komercsabiedrības. Kāda ir savstarpējā uzņēmumu radniecība? Vai “B” veiktās iemaksas “A” pamatkapitālā tiek uzskatītas par līdzdalību asociētās sabiedrības kapitālā? Vai sabiedrībai “B” nepieciešams piesaistīt zvērinātu revidentu?