Viens no nodokļu maksātāju pienākumiem ir noteiktā termiņā un pilnā apmērā maksāt nodokļus savai valstij. Tomēr, ja uzņēmuma grupas struktūra ir sarežģīta un notiek darījumi saistītu personu starpā, kas ir reģistrētas dažādās valstīs, vai nodokļu maksātājs gūst ienākumu citā valstī, rodas pienākums nodot atskaites un maksāt nodokļus ne tikai savā valstī, bet arī tajā, kur ir reģistrēta saistītā persona vai veidojas ienākums.