Nereti nodokļu maksātājiem ir situācijas, kas rada nenoteiktību likuma normu piemērošanā, kā arī prasa vērā ņemamus papildus resursus. Informācijas pieprasījuma vai audita gadījumā tas rezultējas gan ar darbinieku papildus darba stundām, gan uzņēmuma izmaksām, piesaistot ārpakalpojumu sniedzējus situācijas atrisināšanai. Rakstā tiek apskatīti daži prakses aspekti, kas varētu tikt mainīti vai uzlaboti, sekmējot likuma normu piemērošanas noteiktību nodokļu maksātājiem.