SIA “A” ir meitas uzņēmums Dānijas uzņēmumam. Abi uzņēmumi savās valstīs ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji. Dānijas uzņēmumam kā juridiskai personai pieder 100% SIA “A” kapitāldaļas. SIA “A” sniedz pakalpojumus Dānijas uzņēmumam un ik mēnesi tam izraksta rēķinu. Neskaidrības rodas brīdī, kad Dānijas uzņēmums izraksta rēķinu SIA “A”, iekļaujot šādas pozīcijas:

  • Dānijas uzņēmuma informācijas tehnoloģiju (IT) speciālista alga par darbiem, ko viņš izstrādājis SIA “A” vajadzībām;
  • SIA “A” darbinieks brauc uz sapulci Dānijas uzņēmumā reizi gadā, un visu (biļetes, komandējuma naudu, viesnīcu) apmaksā Dānijas uzņēmums – šīs izmaksas iekļautas rēķinā.

Kā šo rēķinu grāmatot SIA “A”? Vienkārši kā izdevumus? Kādi dokumenti nepieciešami? Vai pietiek ar rēķinu, kurā norādītas pozīcijas – ceļa izmaksas, IT speciālista izmaksas u.c. Vai tomēr vajag atšifrējumu ar skaitļiem, kā šīs izmaksas veidojas? Kā šādam rēķinam jāpiemēro PVN?