21.06.2012. tika pieņemti grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", saskaņā ar kuriem nodokļu maksātājiem, kuru apgrozījums pārsniedz 1 miljonu latu un darījums ar saistītu uzņēmumu ir vērtībā virs 10 000 latiem, būs jāsagatavo transferta cenu dokumentācija atbilstoši grozījumiem.