Vai meitas uzņēmums “A” drīkst pārdod mātes uzņēmumam “B” 0 eiro vērtībā dzīvojamo busiņu, kuram tirgus vērtība ir apmēram 2000 eiro? Kā tas ietekmē uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarāciju?