Lai gan normatīvie akti, kas nosaka darbinieku obligātās veselības pārbaudes (OVP) veikšanu, spēkā ir jau vairāk nekā 15 gadus, vēl joprojām regulāri nākas uzklausīt jautājumu: Vai tiešām arī mums, tiem, kas strādā birojā, ir jāveic kādas veselības pārbaudes?