Uzsākot darbu jaunā darba vietā, vai pievienojoties reorganizācijas rezultātā citai, darbinieki nereti paši jautā pēc darba kārtības noteikumiem. Kam tad tie īsti vajadzīgi vairāk – darba devējam vai darbiniekam? Un kādas ir sekas, ja darba devējam to nav, vai aizmirsis ar tiem iepazīstināt personālu? No pieredzes varu teikt, ka žurnālus ar darbinieku parakstiem par iepazīšanos darba drošības instrukciju, ievadinstruktāžu un darba kārtības noteikumiem, Valsts darba inspekcijas darbinieki pārbaudes laikā grib redzēt vienmēr.