Kā korekti izbeigt darba tiesiskās attiecības, lai ne darbiniekam, ne darba devējam nepaliktu rūgtums – tas ir jautājums, kas nereti rodas personāla daļas pārstāvjiem un vadītājiem. Jāatzīmē, ka nereti atvadīties no darbinieka ir daudz grūtāk, nekā pieņemt jaunu.