Vai uzņēmuma vadītājs var pilnvarot citu darbinieku apstiprināt dažādus rīkojumus saistībā ar personālu (par atvaļinājumiem, komandējumiem u.tml.)? Vai ir noteikti kādi ierobežojumi?