Personālvadībā daudz tiek pētīta motivācija. Tomēr praksē nereti, runājot par motivāciju, viena puse raugās uz otru - darba devēji meklē pašmotivētus darbiniekus, savukārt darbinieki gaida dažādus materiālos un nemateriālos motivatorus no vadības. Kas tad ir motivācija, kur tā meklējama, un kuri motivatori ir efektīvākie?