Šobrīd Saeimā iesniegti grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ar kuriem plānots paaugstināt jau stipri novecojušo apdrošināšanas prēmiju slieksni, un pārskatīti arī citi darbiniekiem piemērojamie labumi. Apskatīsim šos un citus darbinieku motivācijas rīkus - kādi attaisnojuma dokumenti nepieciešami izdevumu pamatošanai un kuros gadījumos iestājas nodokļu sekas?

Pirms nodokļu atvieglojumu piemērošanas darbinieku īstermiņa motivācijas rīkiem svarīgi noteikt īstermiņa rīku būtību, to ekonomisko labumu un mērķi, kas veido nodokļa objektu jeb ar nodokli apliekamo bāzi.

Darbinieku īstermiņa motivācijas rīki

Darbinieka īstermiņa motivācijas rīki var būt personificēti vai domāti darbinieku kolektīvam, līdz ar to vispirms jāsaprot, vai īstermiņa motivācijas rīks tiks personificēts konkrētam darbiniekam (fiziskai personai) vai arī tiks piedāvāts kolektīvi visam personālam.

Darbinieka īstermiņa motivācijas rīks var veidot iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts obligāto apdrošināšanas sociālo iemaksu (VSAOI) vai uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) slogu.

Par darbinieku īstermiņa motivācijas rīkiem tiek uzskatīti darba devēja piedāvātie labumi, kurus iespējams izmantot 12 mēnešu periodā, visbiežāk vienā finanšu gadā. Darbinieku īstermiņa motivācijas rīki var būt, piemēram, apdrošināšanas polises, ēdināšana, apmaksāti dažāda veida izdevumi – labumi.