Vadot seminārus par personāla dokumentu pārvaldību, bieži saņemu jautājumus, kādi dokumenti nepieciešami, ja organizācijā atlasa vajadzīgo darbinieku konkursa kārtībā. Jānorāda, ka personāla dokumentu pārvaldība ir joma, kas tieši nav regulēta nevienā normatīvajā aktā, tāpēc šajā publikācijā apkopoju ieteikumus no savas darba prakses.