Darba devējs organizē personāla ilgtspējas pasākumus, izdevumu summa nepārsniedz  5% no bruto algas par pagājušo gadu. Vai obligāti jābūt noslēgtam darba koplīgumam ar darbiniekiem, lai varētu nemaksāt uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) par izdevumiem, kas saistīti ar šo pasākumu organizēšanu? Un tas pats jautājums arī par reprezentācijas izdevumiem. Ja darba devējs paredz izdevumus kafijai un tējai u.tml., kas domāti gan klientiem, gan personālam, vai obligāti jābūt darba koplīgumam ar darbiniekiem, lai šos izdevumus varētu neiekļaut ar UIN apliekamajā bāzē?