Šobrīd, kad vērojams darbaspēka deficīts, darba devēji ir spiesti meklēt alternatīvus risinājumus darbinieku piesaistīšanai, un viena no iespējām ir darbaspēka noma. Tas ļauj piesaistīt papildu darbiniekus tajos brīžos, kad uzņēmumam tas ir nepieciešams. Ar kādiem nodokļiem jārēķinās, nomājot darbinieku?

Līdzautore: Sigita Zvejniece, SIA "Leinonen" juriste

Personāla nomas jautājumi ir noteikti likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 17.1panta 1.–3.daļā.

Kas ir darbinieku noma?

Atbilstoši likumā par IIN teiktajam par personāla nomu uzskata personāla iznomātāja (Latvijas nerezidents, kam nav pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā) darbinieku nosūtīšanu apmaiņā pret atlīdzību strādāt Latvijas rezidenta vai nerezidenta pastāvīgai pārstāvniecībai Latvijā vai ārvalstīs.