Daudzās nozarēs nodarbinātie jau šobrīd saņem valsts apmaksātu dīkstāves pabalstu, tomēr tikpat daudz ir arī neatbildētu jautājumu un neskaidrību par kvalificēšanos pabalstam, tā apmēru, atteikuma iemesliem un citiem dīkstāves aspektiem. Žurnāls "iTiesības" sadarbībā ar ZAB "BDO Law" apkopojis aktuālos problēmjautājumus par dīkstāves pabalstu piešķiršanu un izmaksu Covid-19 laikā. Piedāvājam to arī saviem lasītājiem!