Ikdienā, sniedzot klientiem juridisko palīdzību darba tiesību jomā, nereti jāsaskaras ar situācijām, kad darba devēju noslēgto darba līgumu, darba kārtības noteikumu, rīkojumu vai citu dokumentu noteikumi ir pretrunā Darba likuma vai citu normatīvo aktu regulējumam, un tā prettiesiski tiek pasliktināts darbinieku stāvoklis.

Šādu noteikumu iekļaušana darba tiesības regulējošajos dokumentos visbiežāk ir saistīta ar praksē visai izplatītu viedokli, ka šādi noteikumi darbiniekam ir saistoši, jo darbinieks pats tiem ir piekritis, noslēdzot darba līgumu. Tāds viedoklis tomēr ir kļūdains.