Šī gada 23.februārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Darba likuma (DL) grozījumu likumprojekts. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām, jāapstiprina valdībā un jāpieņem Saeimā. Tomēr jau šobrīd ir vērts ielūkoties plānotajos grozījumos, lai darba devēji varētu laikus reaģēt uz izmaiņām.

Ar sagatavotajiem grozījumiem DL paredzēts ieviest salīdzinoši daudz jauninājumu, šajā rakstā analizēti būtiskākie no tiem.

Virsstundu darbs

Par grozījumiem piemaksas apmēram par virsstundu darbu jau radušās vairākas diskusijas. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība izteikusi savus iebildumus, pamatojot tos ar grozījumu negatīvo ietekmi uz darbinieku algām, valsts un pašvaldību budžetu. Savukārt no darba devēju viedokļa šādi grozījumi vērtējami pozitīvi, jo tiek mazināts finansiālais slogs. Tomēr grozījumi, kā minēts likumprojekta anotācijā, ir jāvērtē arī no daudz plašāka skatpunkta, proti – labvēlīgas vides radīšana uzņēmējiem un ekonomiskās izaugsmes veicināšana. Viens no ārvalstu investoru argumentiem šādu grozījumu atbalstam bija fakts, ka Igaunijā, Lietuvā, kā arī Polijā visas virsstundas tiek apmaksātas 50% apmērā no noteiktās stundas algas likmes. Līdz ar to šīs valstis ir daudz pievilcīgākas investoriem.