Arvien biežāk Latvijas uzņēmēji – darba devēji, sniedz pakalpojumus vai veic darbu ārvalstīs, un šo pakalpojumu sniegšanai vai darba veikšanai izmanto darbiniekus, kuri ir darba attiecībās ar Latvijas uzņēmumu. Līdz ar to šādos gadījumos ļoti svarīgi ir savlaicīgi un pirms darbinieki tiek nosūtīti uz ārvalstīm noskaidrot šādas darbības tiesiskos un nodokļu aspektus. Ja darbs tiek veikts citā Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstī – Norvēģijā, Lihtenšteinā vai Islandē, vai arī Šveicē, tad šajās valstīs darbinieki var paļauties, ka tiem tiks nodrošinātas līdzvērtīgas sociālās garantijas, kā arī uz tiem tiks attiecināti tādi paši minimālie standarti attiecībā uz darba drošuma un darba aizsardzības prasībām, kādi tie tiek piemēroti attiecīgās dalībvalsts, uz kuru darbinieks tiek nosūtīts, pilsoņiem. Tomēr jāņem vērā, ka ienākuma nodokļu aspekti ES nav harmonizēti, un līdz ar to piemērojamie nodokļi un to maksāšanas kārtība dažādās valstīs var atšķirties.