Par pārkāpumu ir jāsaņem sods. Tomēr, kā izvērtēt, cik smags ir pārkāpums, kādu sodu darbiniekam drīkst piemērot un kā "pareizi" sodīt? Ko paredz Darba likums?