Kā aprēķināt vidējo darbinieku skaitu uzņēmumā? Vai tajā iekļauj arī valdes locekļus, kas pilda vadītāja funkcijas uzņēmumā? Vai ir atšķirība, ja valdes loceklim darba laiks tiek vai netiek uzskaitīts? Kā vidējā darbinieku skaita aprēķinā tiek iekļauti nepilna laika darbinieki?

Piemēram, darbinieks strādā nepilnu laiku – 15 stundas nedēļā, kas ir 0,375 slodze (15 stundas / 40 pilnas slodzes stundām). Vai pareizi būtu uzskatīt, ka, ja uzņēmumā mēneša pēdējā dienā strādā, piemēram, 11 darbinieki, tajā skaitā, 10 pilna laika darbinieki un viens 0,375 slodzes darbinieks, mēneša pēdējā dienā uzņēmumā strādā 10,375 darbinieki? Šāds aprēķins, mūsuprāt, ir veicams saskaņā regulas 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, I pielikumu “Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīcija”.