Kā pareizi noformēt darbinieku algu samazināšanu? Algas tiek samazinātas saimnieciskās darbības stāvokļa pasliktināšanās dēļ. Zināms, ka jāsagatavo grozījumi līgumā, tomēr no Darba likuma (DL) 97.panta nav saprotams, vai par šīm izmaiņām ir jābrīdina 1 mēnesi iepriekš? Cik ilgi vēl jāsaglabā iepriekšējā alga? Kā rīkoties, ja darbinieks izmaiņām nepiekrīt? Vai darbiniekam ir tiesības neparakstīt līguma grozījumus?