Uzņēmumā strādnieku brigādei, kas nodarbināta ražošanā, noteikta akorda darba alga. Uzņēmumam radās nepieciešamība nosūtīt šos darbiniekus komandējumā pašražotās produkcijas montāžai. Par šiem darbiem plānots maksāt pēc laika algas principa. Montāžas darbus iecerēts veikt nedaudz ilgāk par mēnesi, pēc tam strādnieku brigāde atgriezīsies pie ražošanas darbiem ar iepriekšējiem noteikumiem. Nav paredzēts, ka šādi darbi varētu atkārtoties. Kā pareizāk noformēt šīs izmaiņas darba līgumā? Kas jāņem vērā, veicot izmaiņas darba algas apmērā? Vai var mainīt akorda algas likmi, ja mainās darba specifika, un kā to noformēt?