Vai uzņēmuma vadītājs var ar rakstisku rīkojumu nosūtīt komandējumā uz ārvalstīm fizisku personu no cita uzņēmuma? Kādus izdevumus uzņēmums var segt šai personai (dienas nauda, darba brauciens, naktsmītne)? Fiziskā persona darbu nepilda savas saimnieciskās darbības ietvaros, pēc komandējuma tā izrakstīs rēķinu par savu pakalpojumu.