Darbiniekam, kura apgādībā ir 2 nepilngadīgas personas un ar kuru tiek pārtrauktas darba attiecības 25.11.2016., ir izpildraksts. Saskaņā ar izpildrakstu atbilstoši Civilprocesa likuma (CPL) 551.panta 1.daļai, 594.panta 1.daļas 3.punktam un 597.panta 1.daļai ir jāietur 30% no darbinieka visa veida ienākumiem, saglabājot parādniekam darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus minimālās mēneša darba algas apmērā, kā arī saglabājot uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā. Kādu summu darba devējs var ieturēt no darbinieka darba samaksas, ja galīgais algas aprēķins ir 265,63 EUR (pēc nodokļu samaksas)?