Darbiniekam ir bruto alga 1400 eiro apmērā. Saņemti tiesu izpildītāja rīkojumi par ieturējumiem – viens par uzturlīdzekļiem (piemēram, 500 eiro mēnesī) un otrs par ceturtās kārtas ieturējumu piedziņu 30% apmērā no darba algas. Kā pareizi veikt šos ieturējumus?