Dažkārt gadās, ka darbinieks lūdz darba devējam aizdevumu. Bet kādas ir svarīgākās juridiskās nianses, kas jāņem vērā, noslēdzot aizdevuma līgumu un izsniedzot aizdevumu darbiniekam? Kādi nodokļi jāpiemēro šādam aizdevumam, un kāds tiesiskais regulējums to nosaka?

Ne velti uzskata, ka aizdevumus izsniedz tikai kredītiestādes un nebanku kreditētāji. Tas skaidrojams ar prasību, ka patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai nepieciešama speciāla atļauja jeb licence, kas potenciālajam licenciātam izvirza noteiktas prasības un uzliek konkrētus pienākumus, tostarp maksāt valsts nodevu (Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai").