Viens no salīdzinoši biežāk uzdotajiem jautājumiem dažādās auditorijās par darba tiesiskajām attiecībām ir par to, vai darbiniekam drīkst uzdot veikt papildu darbu, un kuros gadījumos par to pienākas papildu samaksa.