Izbeidzot darba attiecības ar darbinieku, darba devējiem ir pienākums ievērot noteiktu procedūru, kā arī šis process darba devējam rada arī noteiktus izdevumus. Kad darba devējam rodas pienākums maksāt atlaišanas pabalstu? Kādā apmērā? Un vai darba devējam ir tiesības šādu atlaišanas pabalstu nemaksāt?