Grāmatvedis pēc sava pamatdarba veiks grāmatveža darba pienākumus (līdz gada pārskata sagatavošanai) citā uzņēmumā – vakaros, sestdienās vai svētdienās, kā pašam ērtāk, lai darbu padarītu. Kādu līgumu par padarīto būtu vispareizāk slēgt ar šādu personu, un kā uzskaitīt darba laiku?