Šī gada 1.janvārī spēkā stājās izmaiņas Darba likumā (DL). Lai gan kopumā grozījumu ir daudz, darba līgumu saturā un noslēgšanas kārtībā ir mainījušās tikai dažas būtiskas lietas. Noskaidrosim, kādas ir izmaiņas, kas attiecas uz darbinieku apmācību izdevumu segšanu.