Agrāk likums noteica, ka mikrouzņēmuma darbiniekam algas nodokļa grāmatiņa obligāti jāiesniedz mikrouzņēmumā. Kā tagad, pēc elektronisko algas nodokļa grāmatiņu ieviešanas, rīkoties mikrouzņēmumu darbiniekiem un saimnieciskās darbības veicējiem, kas maksā mikrouzņēmumu nodokli?